"So geht's los, so geht's weiter, immer mehr, immer heiter" - geil, ich werd Dichter (dichter)


02.September  ABOUT SONGS YOUNGBLOODS  AK 10,00 € Infos
07.September THOMAS TULPE   AK 10,00 € Infos
10.September JUNO HILL AK 10,00 € Infos
12.September WOLFGANG MÜLLER Tickets Infos
13.September  LYGO Tickets  Infos
14.September EMPTHY HANDED AK 10,00 € Infos
20.September ENTGÜLTIG AK 10,00 € Infos
21.September ARTEMIS RISING & CHOPSTICK KILLER AK 10,00 € Infos
23.September Scott Voder Tickets Infos
27.September  WE HAD TO LEAVE Tickets Infos
28.September  ILLEGALE FARBEN AK 10,00 € Infos
       
02.Oktober THE BLAND Tickets Infos
03.Oktober  JOHN VIDA  AK 10,00 € Infos
04.Oktober  CATAPULTS AK 10,00 €  Infos
05.Oktober  SHORELINE Tickets Infos
06.Oktober COLD READING   AK 10,00 € Infos
07.Oktober BLACK AS CHALK AK 10,00 € Infos
09.Oktober LIONLION & INTO THE FRAY Tickets Infos
10.Oktober THE INTERBEEING Tickets Infos
11.Oktober YOUTH OKAY Tickets Infos
12.Oktober IVORY TOWER AK 10,00 € Infos
13.Oktober WE BLESS MESS AK 10,00  Infos
15.Oktober TUYS Tickets Infos
16.Oktober HERMETRIK AK 10,00 €  Infos
17.Oktober FLUTEN  AK 10,00 €  Infos
18.Oktober STUBENMOSCHER  AK 10,00 €  Infos
19.Oktober HEDGEHOG FESTIVAL WARM UP Tickets Infos
20.Oktober WOLFGANG MÜLLER Tickets Infos
23.Oktober MAGIC MUMBLE JUMBLE Tickets Infos
25.Oktober  KYLES TOLONE Tickets  Infos
26.Oktober JOSEH Tickets Infos
29.Oktober  ULTIMATE RADIO AK 10,00 € Infos
30.Oktober TOMBOLA Tickets Infos
31.Oktober MAFFAI AK 10,00 € Infos
       
01.November NEVERLAND IN ASHES Tickets Infos
02.November  TIGERYOUTH Tickets Infos
06.November MARTIN BALTSER Tickets Infos
08.November GOODBYE OLD ME AK 10,00 € Infos
09.November DAS EMPIRE STEAK BUILDING AK 10,00 € Infos
14.November DIRTY SOUND MAGNET Tickets Infos
15.November DJANGO S Tickets Infos
20.November  JOASIHNHO - ROBOT BAND AK 10,00 €  Infos
21.November  KRAUT AK 10,00 € Infos
22.November TRAVELLER Tickets Infos
23.November THEM HORNY SNAKES AK 10,00 € Infos
26.November LARA SNOW Tickets Infos
28.November FOR REASON UNKNOWN AK 10,00 € Infos
29.November BOB AK 10,00 €  Infos
30.November CHILLI AND THE WHALEKILLERS Tickets  Infos
       
03.Dezember CHURCH GIRLS AK 10,00 € Infos
04.Dezember ODD BEHOLDER Tickets Infos
05.Dezember CHAOS COMMUTE AK 10,00 € Infos
06.Dezember KIND KAPUTT Tickets Infos
07.Dezember DIVIDE & SOUL GRINDER AK 10,00 € Infos
13.Dezember SILENT ATTIC AK 10,00 € Infos
19.Dezember VÖGEL DIE ERDE FRESSEN AK 10,00 €  Infos
20.Dezemeber FVVK AK 10,00 € Infos
21.Dezember I AM THE DECEIVER Tickets Infos